Skip to main content

Het rad van avontuur

Waarom de vraag om prijzen beschikbaar te stellen?

Nadat de fietstochten zijn voltooid en iedereen aan zijn of haar natje en droogje zit, laten we het rad van avontuur weer draaien. Zoals bekend levert iedere sponsor, deelnemer of vrijwilliger minimaal 1 waardevolle prijs aan voor het Rad van Avontuur. De verzamelde prijzen zullen dan een meerdere rondes via een draai aan het rad worden verloot.